На дневна светлина не ме и гледат, Дори ако костюма си изгладя. И дори да се обръсна, всички казват, Че аз изглеждам много лошо някак. При светлина вечерна е обратно, И всички свойто мнение променят. Дори небръснат - аз вече не съм урод, И всякоя от мене е пленена. Красив съм даже, комплименти идват Такива, че майко моя, мамичко! Приятно е да гледам и за туй виня Аз електрическата проста лампичка Да, аз съм възроден - презрителния тон Сега звучи като езичество. Благодаря, английски ми другарю Нютон, Че ти изобрети туй електричество. Вчера във МХАТ театър гледах аз И ей - impression (то значи впечатление): В театъра добър бюфет, и хапнах там Аз кейк и курабийки пресни. Кой в спектакъла участвува? - Етиоп, Философ с красавица - жена и ето тъп капитан и там един Езоп, на мене в тоз спектакъл ми хареса.
© Емил Петров. Превод, 2018