В. Туманову
Като деца, нас майките ни плашеха, Да сме послушни и сочеха Сибир с ръката Те в сърцата си смутени - и не смееха Такава участ да желаят на децата. А ний отидохме на четвърт, ради бога ей тъй Заобикаляйки, направо - като прах в лъча... Какви ли прагове ще ни покаже пътя? В коя, аз, пропаст накрай ще изкрещя? Ний без компас ще найдем своя Север Заплахи майчини заучихме - завет, - И вятър вей - месо от кости къса, ето И с прохлада радва скелетите бели. Молби, стенания не оцеляват тука - Ловят ги и отнасят сняг и снежни бури Сълзи и думи замръзват те от вятъра, - Само война, куршуми свойта цел настигат И ний отидохме на четвърт, ради бога ей тъй Заобикаляйки, направо - като прах в лъча... Какви ли прагове ще ни покаже пътя? В коя, аз, пропаст накрай ще изкрещя? Да пишеш всичко - хартия не стига Всичко е в миналото, то е билки и трева, - веднъж ли костите ни драга ги премива В нас момчета значи имало и злато! Но чуден звън е на душата моя помена И белия ден по е бял, нощта по-черна, по сух - снега, - Замръзването е по сигурно от формалина За спомен моя труп ще съхрани навек. И ний отидохме на четвърт, ради бога ей тъй Заобикаляйки, направо - като прах в лъча... Какви ли прагове ще ни покаже пътя? В коя, аз, пропаст накрай ще изкрещя? По спомените много не си падам, Но щом съдбата е донесла - ти виж и не тъжи: Ний тук издъхнахме - и ето го разпада Нас ни изгребваха булдозерите мощни. Тук ний отидохме на четвърт, ради бога ей тъй Заобикаляйки, направо - като прах в лъча... Какви ли прагове ще ни покаже пътя? В коя, аз, пропаст накрай ще изкрещя?
© Емил Петров. Превод, 2018