Какъв притихнал дом, в мрак потънал е, От седем брулен е върли ветрове, Със прозорците гледа в пропастта, А с вратите - на пътя във прахта. И макар изнурен, разпрегнах конете. - Ей! Има ли живи - ела, помогни! - Никой - само сянка пробяга пред мене И лешояд се спусна и взе да кръжи. В този дом повличаш, като в кръчма крак, А народецът - всеки трети - враг. Всички мръщят се - гости ли неканени, Иконите във ъгъла - и те забравени. И завърза се смутно разговор див, Песен някой подхвана, а ритъмът - лош, А пък местен бандюга - възглупав, крадлив - Под покривката тайно, показа ми нож. Що за дом е този, дето няма ред? В тъмнина обгърнат чумен лазарет? Полилеят изгоря, спарен въздух все. Да живеете ли се случихте? Зеят вратите, а душата - заключена! Кой стопанин е тук - поне вино налей! Отговориха: - Май бил си дълго отлъчен, И забравил си хората - при нас така се живей. Пасем тревичка векове, киселец варим, Вкиснаха душите ни - от смрад и дим, Но пък с вино болките си смесихме, Разорихме се - бихме, бесихме... - Аз конете измъчих, от вълците в бяг, Покажете ми край, светлина да цари! Покажете ми място, каквото мечтах - Където пеят, не стенат, където подът искри! - Дълго тук при нас сме се лутали. Все в тъмницата сме се бутали. От векове наред - окуцели сме, Под иконите, в сажди целите. От този дом, който над пропаст стърчи, Аз побягнах, със сетни сили, напред, И конете подгоних, и гледах с очи, Накъдето по човешки живее човек... Колко бури, урагани, ветрове! Колко брули ме животът - не прекърших се. Пях за вас неумело май, Очи чёрные, страст неведома.
© Румен Караколев. Превод, 2018