Като сигнал за беда, тежки крачки в нощта прозвучаха - Значи скоро и ние ще си тръгнем и простим и без думи По девствени пътища конете, конете пребродили, Неизвестно в какъв край ездачите ще отнесат. Времето ни е друго, буйно, но щастието както преди търси! И в преследване ние след него, убягващото, летим. Само в туй надпрепускване най-добрите приятели губим, Във галопа не виждаме че редом ги няма другарите. И още дълго огньовете ще приемаме като пожари ний, Още дълго зловещо ще ни се струва скърцане на ботуши За война детските игри ще са с имена-старите, И хората дълго на свои и чужди делим. А кога нареве се, кога нагори се и наплаче, И когато коне уморят се да скачат под нас, И кога наш’те момичета шинелите сменят за рокли, - Да не забравим тогава, да не простим и да не губим сега!
© Емил Петров. Превод, 2018