Навярно ще загина: очи затварям-виждам. Навярно ще загина: аз плах съм, след това Къде съм аз до нея - тя е била в Париж, И вчера аз узнах - за нея нещо там! Какви и песни пях за Севера Далечен! Аз мислех: ей сега - ще минем ний на "ти", Но аз напразно пях "За земята неутрална" На нея не и пука - какви са там цветя. Аз пях тогава още - аз мислех, по е близко - "За юг" и "Този що е със нея бил преди"... Но какво и е за мен - Тя във Париж е била, И сам Марсел Марсо е с нея говорил! Завода си оставих - макар да бях неправ, аз, - Над речници заседнах - на съвест и на страх... Но какво и е за мен-тя вече е в Варшава, Отново ний говорим на езици различни... Ще дойде-аз ще кажа по полски: "Моля пани, Приемай ме такъв, да пея няма вече..." Но какво е то за нея-тя вече във Иран е, Разбрах: за нея аз, не мога да успея! Та тя сега е тук, а утре ще е в Осло... Попаднах аз в капан, попднах аз в беда!.. Кой с нея е бил преди и тоз кой ще е после, - Да пробват те сега, аз по добре ще чакам!
© Емил Петров. Превод, 2019