Израснах със лице и ръст аз - Родители - благодаря вам, Добре съм с хората - не мънкам, не притискам, Аз гръб не сгъвам - ходя прав, Не пука ми, живея само, И на главата аз с ръце помагах силно... Но с донос бях наклеветен, а - Тук петстотин и наши няма, - Тук офис с надпис: "Цени време" Без сол направо си ядат, Как падне слагат там печат, Във плик поставят и изпращат на адрес. А после - сметки, после в къщи С години седем зад гърба, - Висят годините - ни хвърляш, ни продаваш Но началник там попаднах, Който нае ме, много здраво - И за Урал машини аз подкарах. И пътя, а във пътя МАЗ, Затънал до уши във кал В кабина - тъмно, трети час партньор мълчи, - Да бе крещял, тъй зло набира - Назад, напред, петстотин има, А "Танц със саби"1 чука той с зъби! Маршрута знаехме ний двама, Че МАЗ-ът на строеж го чакат, - А наш’та работа - седни, тръгни - пък нощ, сред нощ! Е трябва - навръх Нова година Назад, напред, петстотин има, Напразни всичките сигнали - виелица и помощ няма! А той "Мотора да гасим, - Тоз МАЗ огън да го гори!" Ти виждаш сам - тук нищо не ще хванем. Ти виждаш сам - петстотин тук са, А през нощта - ще донесе, - Ще заравни, така, че погребение не трябва!... Аз отговарям: "Стига стена" Той гаечния ключ поема, И вълчо гледа (обичайно той е лют), - А какво му е - във кръг петстотин И който преживее още, Той ще докаже кой е прав, кога е нужно! За мен бе повече от род - Ядеше от дланта ми той, - А тука гледаш го в очи - и хлад струи. А какво му е - във кръг петстотин И кой там ще разбира после, Че е забравил аз какъв съм му и той на мен! Встрани той някъде замина. Аз пуснах го, прилегнах тихо Сънувах сън за "веселия" ни обрат: Че уж отново в кръг петстотин, Аз търся изход от врата, - Но нямо го, а само вход, и то - не тоз. ...А края прост: Влекач дойде, А с него лекар и въже, И МАЗ-а стигна там където беше нужен, - И той, треперещ цял, дойде... А пак ни чака курс далечен, - Аз зло не помня - ще го взема с мене пак.
1 "Танц с саби" от балета "Гаяне" (1942) е най-известната и популярна работа на А. И. Хачатурян.
 
© Емил Петров. Превод, 2019