Тъмнина е отпреде, почакай! Като стена са там лилави залези, Насрещен вятър, и дъжд полегат И пътищата, пътищата - неравни. Там са чужди слова, Там е лоша мълва, Там ненужните срещи ги има, Там изгаря, изсъхва трева И следи не се виждат. в тъмнината... Там проверка за сила е - боя, И мъгли, и ветрове със прибои. Сърцето бърка ритъма своя И тупти със прекъсване още. Там са чужди слова, Там е лоша мълва, Там ненужните срещи ги има Там изгаря, изсъхва трева И следи не се виждат. в тъмнината. Там звукове и бои не са същите, Само, че да избирам не трябва, Много нужен съм там, в тъмнината! Нищо ще се оправи. Там са чужди слова, Там е лоша мълва, Там ненужните срещи ги има Там изгаря, изсъхва трева И следи не се виждат. в тъмнината.
© Емил Петров. Превод, 2019