Какъв дом е стихнал, във мрак потопен, На седем зли стихийни Хитри ветрове. С всичките прозорци става на дере, А с вратите си - на път удобен е? Ох уморен, уморен, - а разпрегнах конете. Ей, някой тук жив, излез, помогнете! Никой-сянка там само мярна се в коридора И лешояда се спуска и кръгове свива още. В дома влизаш как сякаш в кръчма пак. А народеца - всеки трети - враг. Скули свиват се, Гост неканен е! В ъгъла икони - И неизправени. И започна неясен, странен разговор чак, Някой там стене песен и измъчва китара И момче със припадък - слабоумен, крадец Под покривката тайно нож показа ми там. "Кой ще каже, кой - какъв е този дом, в тъмнина - защо е. Колиба чумна той? Светлина угасна Въздух се изля. Или да живейте забравили сте а? С врати разтворени, а души заключени. Кой стопанин тук е? - вино да даде" Отговарят ми: "Сигурно бил си дълго на път - И хората си забравил, - ние все тъй живеем! Ний ядем, треви, на киселец от век Вкисват се души, И пъпчасваме, Още със вино Много се тешат - и разбиват дом, Бият, бесят се." "Уморих си конете - и избягах от вълци. Покажете ми място, дето лампи блестят Покажете ми място, каквото съм търсил, - Гдето пеят, не стенат, гдето пода е прав." "За такива къщи Не сме чували. Живот дълъг в тъмно - сме привиквали - Ний от времето - В зло и шепот сме, Под иконите В черни сажди виж". И от смрадта, где иконите криво висят, Аз с глава изумена, гонех, хвърлил камшик. Къде носят конете и где гледат очи. И къде хора живеят, и - как живеят нали. ...Колко потънаха, колко затихнаха! Живота хвърля ме - не дохвърли никак. Може би за вас пях неумело аз, Очите черни, а покривката е бяла?!
© Емил Петров. Превод, 2019