Ще стигне ли в въздуха - или не иска - Летящата котка летящата мишка? Летящото куче - летящата котка? Защо с тази глупост измъчвам се толкоз? А преди аз си мислех, стояща над стръмно: Ах как ли да стана летящ облак също? Но ето, че облак летящ станах чудно, И ето решавам по този, аз, случай: Ще стигне ли в въздуха - или не иска - Летящата котка летящата мишка?
© Емил Петров. Превод, 2019