Всички трябва до един Числа до цифра пет да знаят, Па макар за туй нали Знаците да различават Някой в къщи си дошъл, И очи не смей да вдигне: Това - веднъж, това е - кол, Това е единица. И пристъпил праг едва, Почват да го хокат: Значи „чифт”, това е две Или просто двойка. Ей, веднъж, после пак! Една главата е у нас, А на тази ни глава - Две уши с две мисли са, Ето дразни се народа И се смее глухо: „Вижте ето идва тука Главата двууха! Ех глава, глава, глава - триуха!” Напред да гледаш е добре! Но първо трябва ти да знаеш Точно началното броене: Едно, две, три, четири, пет Отговаряш как да е, На дъската тежко дишаш, И тромбак, и тромбак - С минус и на релси! Стих рецитираш наизуст, Но май скоропоговорка - Тряс! - и четири, - е нека! Твърда е четворка! Ех, едно и две и три! На бас се хванаха, Тройкаджията минават С чет’ри показателя! Ей четворкаджия бяга От пух по-леко, бърза, Отзад сумти пък тройкаджия Главата - триуха Глава, глава, глава - триуха!.. До милиона е далече, Но първо трябва ти да знаеш Туй, що просто е и леко: Едно, две, три, четири, пет... Петица има - но не е тя, с чертичка ако мръдна, - Чертата таз - не е черта: Това е минус просто. Аз от минуси се плаша да ги поправя бързам - Щом зачеркна - плюс то става: Плюсче си е кръста. Ех, веднъж, после пак! Имаме петичка в нас. Ръце - две, крака - две, Много мисли във главата! Не се дразнят хората - Дух сега не им достига, И никой няма там да каже: „Глава - двууха Глава, глава, глава - двууха”
© Емил Петров. Превод, 2019