Трябва всички до един до цифра пет добре да спят, - Та макар и затова, Знаците да различат. Някой в къщи си дошъл И очи не смей да вдигне Това много е добре, Това е единица! И едва пристъпил прага, почват да го хокат Значи с два крака нагоре - Твърда е петорка! Ех, пет, три, едно, Със един сме ний глава, Но във този ни глава - Уста два и ухи две са. Разум във глава ще влезе Само със плесница, На пет крака идва ето Глава със два уха Болова, холова, долова - два уха!
© Емил Петров. Превод, 2019