Мирно с мама и със тате си живяхме на "Арбат". А сега съм в "Медсанбата" - забинтован - на креват. Медсестричка ни е Клава - ясна като две и две. Жив съседът ми отляво, онзи вдясно - вече не! И веднъж, като отровен, този леви мой съсед ми изтресе: "Слушай, момко, а че ти си без нозе!" Как така! Лъжа е мръсна или някаква шега... "Само пръстите ще клъцнем" - докторът ми обеща. Тоз, отляво, нищо друго не признава. Ето пак: ако през нощта бълнува, темата е - моят крак. И подсмихва се ехидно: "Ще останеш инвалид. Няма и жена да видиш - отстрани се погледни!" Ох, да бях в доброто здраве, да не бях аз окуцял, аз на този ляв - отляво глътката му бих изял! Моля Клава - кратко, ясно, да опише моя хал. Жив да бе съседът вдясно, истината бих разбрал.
© Христо Бондоков. Превод, 2015