- Горя от нетърпение Представям ви явление Без преувеличение На писателката - гения: Скоро всичко що го пише - На оградата ще видите. - Изгарям от смущение, Съмнение, стеснение, - Приемете с уважение Оградните творения. Всичко в спор родено, По оградите четете.
© Емил Петров. Превод, 2019