При Джими и Били - всичко е в изобилие Недей се прозява, сортирай, реди!.. И Джими и Били не спомнят си никак, С такъв урожай те кога са били. И Джими и Били, решили си били Ябълки с пот на лица да събират. Разстроен, там, Били казал: „Или-или! Копай, за да свършим със таз бъркотия!” ...И Джими и Били един друг се набили. Ура! Помощ! Хайде! Зарови! Отрови!.. Я гледай - тук парници наоколо паднали. Стопанин, де ябълки има? Кажи! При Джими и Били - всичко е в изобилие Недей се прозява, събирай, сортирай!.. И Джими и Били не спомнят си никак, С такъв урожай те кога са събирали.
© Емил Петров. Превод, 2019