- Нани-нани-нанкай - нани... Що за дете придирчиво! Щом бягаш ти от пелени - Аз тебе, нани, ще убия! - Как тънък, звънък е гласът, Просто нани-нанкай-нани! Всяко прасенце щом не слуша В свиня голяма ще порасне. - Загивам, нанкай - нани-на! - Дим от барабанни кожи! Мълчи, прасе кресливо, та, Аз тебе, нани-нанкай, ще убия! - Щом прасенцето на глас, от пелените му наричат, нанкай-нани, дете да е и най смирено В бъдеще свиня ще стане!
© Емил Петров. Превод, 2019