Миледи! Напразно се обиждате на Заека! Той, верно, грубо се шегува и се зъби, Но после той тъй сжалява и се мъчи!.. Не се обиждайте на Мартенския Заек!
© Емил Петров. Превод, 2019