Кралят, що ни управлява преди хиляди лета В страната смел хазарт въведе - без правила в игри. Накара графове, херцози, да играят всички там, Валета, дами - всички, в потресаващи трохи. Името троха е - от думата „троши” О думите „сумти” и „върти” и „руши” Девиза в тези мачове: „Троши, не го жали” Ще ни дадеш ти кралския крикет!
© Емил Петров. Превод, 2019