Ние смело и плътно свихме редици, - Като куршуми в пълнител, като карти в колода. Краля сред нас е и горди сме ние, И ществаме бодро със нашите хора! С лица надолу падайте, - На вас е право дадено: Пред краля - ничком само В кал, в киша - все е едно! Не - не народа е със не трудна роля: Да паднеш на колене - проблем не е това! За всичко отговаря Краля, А Краля ако не е, Кралицата тогаз! С лица надолу падайте, - На вас е право дадено: Пред краля - ничком само В кал, в киша - все е едно!
© Емил Петров. Превод, 2019