Излез, посвещавам ти аз серенада! Кой още на теб серенада ще свирка? Денонощия мога подред - доде падна, - Ако музата ме посети и поискам. Аз все още сега се щегувам, палувам - Аз сега не приличам на себе си: Аз обида понасям, но когато избухна Аз дворец ще подрежа, подпаля и срина, - Ако ти на балкон не излезеш! Ти отговори ми съвсем откровено - На разбойник душа не терзай! О излез, излез, излез, Аграфена, Чуй серенадата за любовта Эй-ей-ей, трали-вали1! Ако красивата девица във мазе живурка, Аз бих тогава на колене до прозорчето приседнал, - И до сутринта там щяхме да си гукаме! В горските ми складове - има много стоки, Две уютни са хралупи, три пънчета гнили... С какво Груня, аз за теб не съм двойка, С какво Феня2, аз за теб не съм жених?! Аз така те обичам, че нощем не спя, Съхна от мъка виждат ме всички. И гласа си загубих - и хриптя и шептя. Ох, ще стане бела - себе си ще убия, - Ала ще те открадна, ще те отведа! Аз твоите женихи - през коляно! Ще измърся на татко ти кръвта! О, излез, излез, излез ти Аграфена, - О, не съсипвай разбойническа кръв! Эй-ей-ей, трали-вали! Ако красивата девица живееше в мазе Аз бих тогава на колене до прозорчето приседнал, - и до сутринта там щяхме да си гукаме! Тъй че ха, Аграфенушка, сватба да вдигнем - Аз - нечиста съм сила, но със чиста душа! Аз по дяволи кучи (извинете ме всички), Зарад тебе оставям грабежа сега! Аз с трели ще те залея и дар ще ти купя, На поклон ще поканя другари; Аз ще те напоя, тебе аз ще те нахраня Момчета на сватбата по рубла ще дават, - Само ти на балкон се показвай! Отговаряй сериозно, моля искрено, Та славеите знаят, «се ла ви»3 - но Та излез, дявол взел, Аграфена, - любов пламенна не давай да гасне! В темето ми и във слепоочия - Една мечта: красота да излезе, - Ще застана аз на пръстите тези И във захарни устни целуна! Эй-ей-ей, трали-вали! Ако красивата девица живееше в мазе Аз бих тогава на колене до прозорчето приседнал, - и до сутринта там щяхме да си гукаме!
1 Редът е алюзия към модерния в началото на 60-те години танц «хали-гали» - «Йе, йе, хали гали!»
2 Груня, Феня - Варианти на умалителни форми на името на Аграфена.
3 «това е живота» на френски език.
 
© Емил Петров. Превод, 2019