Очевидно трънче остро Във душата му се втъкна Напразно тръгна от колхоза - Сам по - лошо ще му бъде. Че нали не село До тук го е довело.
* * *
Фуния за властта - за всеки Щеше в дупки той да крие, А особено пък - Живи, - Само че с ръце не стига! Черен Гарван, що се виеш Ти над Живата глава? Пашка - Гарван, смях напразен: Твой Лисапед - не е сега! А през село някак назад за Пашка няма!
* * *
Мотяков, тоз силен глас Не от век, не от година, - Тънък косъм е този глас скъсва се веднъж и стига! Е как наше село И не туй е понесло!
* * *
Дълъг Петьо в селсъвета - Като Господ на небето, - Добре е Петьовците тези Дълго време да живеят! Е, а в наше село Гузенков заседна.
* * *
Много Федка възгордя се, и взискателен е много: От небето Ангел слезе - Той и ангела прогони! Идва във селото наше Ангел, рядко, зъл късмет!
* * *
Ей, кого там са пребили? Кой там ходи без рога? Мотяков е поотрязан, - И без рога е Мотяков! Тъй е бягал той през село - Че чак загуби две кила!
* * *
Без хора а и без заплати Фомич, до къде ще стигнеш?! Знай - дойде ли то до писалка, От мъка водка ще запиеш! Наш’то село знае Какво с такива става!
* * *
Настрада се сам във килия, Завъртя се - блуден син, - Той ли - на съдбата точка Или съдбата - нож в гърба. Каквото прави - като на зло, Завъртя, замете го.
* * *
Клас от бягството израсна На несгодите против Той промъкна се, избяга - И се върна в колектив. Ей как наше село Пак своя член намери!
* * *
Стига чупиме рога, като крави, Презавинтваме, прегъваме, значи, - Не ли - Гузенков със Мотяков Кукиш ний ще ви покажем!
© Емил Петров. Превод, 2019