Има живота много страни: На Луната снаряд лети, А пък колата "черния гарван"1 В полицията стои. Академик когато почива За Айнщайн пише стих, А в магазина пиянки трима на три си делят полвинка. Скитници трима там срещу трима Бой един с други - в корем, във очи, А пък във МХАТ2-а билети не стигат, Нова пиеса върви. А чернооката ни Тамара Рокля уши днес - красива! Е, пък у ветеринаря Бика е болен, "мамка му" вика. Навън вече не е есен, то Май скоро лед ще съм, боя се. А във Кайро - двайсет и осем Също плюс и в Багдад е. Само как искам да пия! Чак далака ми трепeри! А пък някой-там, къде-там, какво-там Изпил го за да не живее!
1 полицейска кола за задържани.
2 съкращение на Московски Художествен академичен театър.
 
© Емил Петров. Превод, 2019