Смях, забавление, радост - Той си имаше всичко, но както се казва, алчност погуби простия чичка... Той имаше туи и онуй, Но все нещо му няма! Е, тъй и се всичко разкри, нищо не остана.
© Емил Петров. Превод, 2019