Скъпи мой разкажи Какво се случи със теб, Разкажи и не крий, скъпи, ти Всичко ли си загубил, Проиграл и продухал? Твоят ангел не те е спасил? Или си уморен, Или късно си стрелял? Или сбърка, бедняк, горе, доло къде е? Искаше да си в рая? Това е върха. Ах, човек си ти странен! Какво ще правиш? Засмей се сега! Колко славни момчета, пришпорват коне, Търсят свят дето няма ни лъжа нито злоба! И нима ти чудак, тръгнал си също там? Що се случи с теб, скъпи, казвай! Скъпи мой може би, Ти съдбата следиш, Молеше я: "Почакай! Огледай!" И огледа се тя. Беше стара и страшна, Плюй на нея ти и се засмей! А бедата тук, дявол я взел, Ти запий, запуши, И пробвай пак да си яхнеш коня! За миг макар, едва-едва Нея я забрави, - Прегърни, ако искаш ти мене! Колко славни момчета, пришпорват коне, Търсят свят дето няма ни лъжа нито злоба! И нима ти чудак, тръгнал си също там? Що се случи с теб, кажи скъпи! Уморен, полегни си, земя за скитници има. при тебе напред цял е век. А прекъсне ли той Там, в земята, човек, Място правят - хайде ти влез! Почини, недей бърза! Свали товар от душата За късмет, по - добре леко ти да вървиш! На душата богатството Грош не струва сега то По - малко от глина и кал във реката! Колко славни момчета, пришпорват коне, Търсят свят без лъжа и без злоба - мир само! Ако скъпи чудако, достигнеш до там Ти за мен не забравяй тогава!
© Емил Петров. Превод, 2019