На лекаря казах: "За всичко ще платя" За греховете мои и разпуснатост. Убождай ме, на лекаря казах Успокой за всичкото пропуснато". Нека други пият много повече от нас. И картите им са у тях.Свърши моя бал. Ще ме накажат за разпуснатостта. И много хора туй ще уважат. Дори вържете ме - не ще да споря аз. Аз мога и да буйствам - то е добре за нас. Надуй историята ти на мойта болест, с мойто, болестното състояние! Бодат ме мен два месеца по ред - Със поглед благ. А по градинките наоколо си шетат Пиянки там.
© Емил Петров. Превод, 2019