Само ме ругае Милка, Още ме боли глава - А пък ценната бутилка Зад шкафа ще измъкна аз. И когато спора почне, Я отварям веднага, И в тоалетната безшумно Чукам се с клозета аз.
© Емил Петров. Превод, 2019