Дърветата вият в студения мрак, и птиците викат тревожно. Живееш ти в страшна и тъмна гора, оттам да избягаш не можеш. Тука розите съхнат като пране, като гръм мъртви птиците падат. Все едно, все едно - в твоя свят забранен Аз ще дойда и ще те открадна. Защото живееш ти в страшна гора, а мислиш че песен е птичия писък, и мрака наричаш светла гора, и даже да бягаш не искаш. Нека розите съхнат като пране, като град нека птиците падат и ти викай, ти викай отчаяно "Не" - все едно, ще те открадна. Кажи ми кога, във кой час на века да дойда в леса омагьосан? Ще дойда, ще дойда, ще те отвлека, на ръце, на ръце ще те нося. Аз не ти обещавам ни трон позлатен, нито рай, ни дворец край морето. По-добре да живееш в барака със мен - но на светло, на светло, на светло...
© Стефан Цанев. Превод, 1972