В суматохата градска и в потока коли Ний се връщаме - просто няма где да се денем! Доло слизаме от върхове покорени, В планините оставяме ние сърцето. Та ненужните спорове спрете - Аз на себе си всичко доказах: По добри само са върховете, На кои не си бил досега. Кой ще иска в беда да остане самин?! Кой ще иска да тръгне, без да чуе сърцето?! Но се спускаме ний от върхове покорени... Какво да правим - И боговете на земята са слeзли. Та ненужните спорове спрете - Аз на себе си всичко доказах: По добри само са върховете, На кои не си бил досега. Колко думи, надежди, колко песни и теми Планини будят в нас - и зоват да останем! Ала слизаме ний Защото винаги, Защото винаги трябва ний да се връщаме. Та ненужните спорове спрете - Аз на себе си всичко доказах: По добри само са върховете, На кои не си бил досега.
© Емил Петров. Превод, 2019