Как в село Големи Вили, Дето изгорял сарай1, Главорези два са били Със грамадни страшни сили Братя Пров и Николай. Николай-тъй, по-нахален - по грешка сече той гора, А пък Пров - във чужди спални Стена събаря - и е там. Щом са братята пияни, от чага2 те отвара пият и голямо, малко - всички Във дерето, там, се крият. Изобщо свърши се търпение, - доброто - свое е, не чуждо, - Да вървят на усмирение Решиха селяните дружно. Николай - той по-нахален, - бик чупеше във тоз момент, А Пров във някаква си спалня Със замах стена помете. "Ей, брато, - тълпата, гледай, - Със колове, чуваш ли от дерето нещо днеска Раничко са хукнали!" Не е удобно - бой - веднага - Наш човек тъй не е свикнал, - Първо почват да се дразнят: "За какво кажете братя, без рога ви трябва бик?!" За Николай това е странно: "Щом ви е жал за бика - С удоволствие със брата ще ви намачкаме сега!" В поле за миг замръзна заек, Постоя - и хукна... Пров пък чупи се мерзавец, И беди натрупа. "Ха, кой опита да излезе - Ще се справя в миг с врага!" Селяните се прекръстиха - Всички на тълпа се хвърлиха: Кой със кука, кой със прът. Николай, за брат загрижен, Първия щурм отразява, А в колиба Пров се тикна И от там зацвили яко. От натиска могъщ, виж, вече Колибата пропадна, Пров пол? вин стобор изсече Да спасява брата. "Стига да се отбраняваме - Щом изчезва, да изчезне! Кольо, да не се стесняваме, - Коловете се чупят вече, - Трябва, Кольо, да нападаме!" По мъже и по момчета Жените ще проливат сълзи... Но братята решиха - ето С настъпление не бързат. "Гледай с двете, брато, - От към гръб те идват!" "Върколак наверно?" "Май, че не прилича!" Туй е, че при нас във село за нощувка се покани - И остана до Успение3, А пък после да живее Никакъв човек един. И сега зарад кавгата Да чуй никой не успя: Този самия нещастник Какво на братята каза. Кръв вече лее се в потоци, - Тъй и за какво е реч? "Бий братята" - но с тях внезапно Нещо случи се, какво: Май братята се подкосиха - Взеха да отстъпват те - От сили сякаш се лишиха... Селянин един поиска Пакост вече да не правят. ...Дълго чудят се и мислят, блажения какво каза, - Как и тилове да пипат - Ни един там не позна. И решиха: Заклинание той Притежава явно... А той каза само: "Братя Как не ви е срамно!"
1 плевня, навес.
2 гъба.
3 християнския празник Успение Богородично.
 
© Емил Петров. Превод, 2019