Пълководец с къса шия Трябва във всички времена: Че гръдта - от подбрадата, От тила - гърба веднага. На незабележима къса шия по-удобно си стои главата - И доста трудно се души, И с ласо как да се хване. А те си шиите протягат И на края на чорапите застиват: За да виждат по-далеч, по-ясно Трябва да поглежда над главите. Край, ти тъмно конче, си сега, - Даже и света далеч видиш, - Поза - нестабилна и трепереща И открита шията за примка. И всякоя подла ехидна Прешлените ще брои на нея Далеч да виждаш но не е далновидно С открита шия между хора да живееш.                                                 А те си шиите протягат И на края на чорапите застиват: За да виждат по-далеч, по-ясно Трябва да поглежда над главите. ...Ей такава притча там за Изток стар аксакал1 разказа ми на мене "Даже приказките тука са жестоки" Мислех аз-и шията премервах.
1 отнася се за старейшините и мъдреците на общината.
 
© Емил Петров. Превод, 2019