Аз препускам, тю препускам странно - по чакъл, през локви, плувнал в прах... Казват; вижте, оня там в раван е - бяга странно - не е като тях.
Но ездачът язди върху мен, впива шпори в моите гърди. Бих летял в табуна нощ и ден - но неоседлан и без юзди! А от нож, в канията затворен, по-опасна е дори игла. Ето - аз, кървящ от вечни шпори, съм затворен, спънат, оседлан.
Аз треперя с хълбок навлажнен, моят гръб натъртен е, смъди. Бих летял в табуна нощ и ден - но неоседлан и без юзди. Днес ще трябва здраво да се бяга - днес на старта аз съм фаворит. Знам, за раванлията залагат, но не аз - ездачът ми хрипти! Потен съм, от шпори наранен, а тълпата с кикот ме следи... Ех, да бях в табун - там нощ и ден бягат без седло и без юзди.
В танц, пред старт, бегачите пристъпват, всеки злоба в себе си таи, в изстъпление, от стръв изтръпват - пърхат с бърни, пяната струи. Моят майстор днес е оценен - крупен майстор е, жокей мастит. Ох, да бях в табун - там нощ и ден бягат без седло и без юзди!
Да не чака златото от мене - няма аз целта да пресека: ще си спомни шпорите надменни, щом в средата спра и засека!.. Звън!.. Жокеят качва се на мен и предчувства как ще победи... Ох, да бях в табун - там нощ и ден бягат без седло и без юзди! Но какво ми е, защо, как смея|... Пак понасям своя враг със стръв! Просто днес съвсем не се владея - не, не мога да не стигна пръв! И какво остава ми? Освен да го хвърля и тогава - лек, да летя, като в табун, цял ден - под седло, с юзди, но без човек... Аз пристигнах, той назад остана - по чакъл, през локви, плувнал в прах... Аз за първи път не бягах странно - да спечеля исках, като тях!
© Владимир Левчев. Превод, 1984