Като четка, глупав сън, Трясна ме безмилост. Изглеждах аз неясно в него И неприятно. На сън аз льжех и предавах, И ласкаех леко... А аз дори не подозирах В мен такова нещо! Още стисках и юмруци И биех аз здраво, Но с мека китка на ръката, А не със яка. Тъмнееше съня ми, но Пак се явява. Клепачи стисках - ама то се възстановява! Не крачех аз, тъй ситних, На плоска греда Веднъж крака си не смених - И все се плашех. Пред силни се умилквах аз, Пред злобни се огъвах... На себе си аз се гнусях, Но не се събуждах. Това е глупост - своя стон През дрямка чувах! Но аз сънувах тоя сън, А не друг някой. Събудих се аз - и изпуснах Късче от стона, И клепачи с болка аз раздрах, Но облекчен бях. И сънят увисна на тавана, И се разплеска... Сънят в ръка ли? И ей в ръка Въпрос остана. Измих ръцете - той в гърба В студени тръпки! Кое бе вярно във съня, Кое лъжа пък? Ако е сън това - за мен То е вървене! Но - ако е било в съня ми То прозрение?! Съня - на мисли дневни отражение? Не, не е възможно! Но спомня си - и всичко в мене Подскача просто. Ще кажат после: "Той напълно Знай всичко и разбира" Ще ми е неприятно, като в сън, Във който съм предал. Или-до огъня! Но ако изведнъж в мен няма към огъня да тръгна, сили! Ще ми е срамно като в сън, В който уплашен викам. Но ще ми кажат: "Пей в унисон! Душа изстискай!" Ще разбера: туй е съня Който в ръка е!
© Емил Петров. Превод, 2019