Вървят годините от всички преживени Но не на всеки един и същ е срокът Когато кажеш: "А пък по наше време..." Туй значи, че ти равносметка почваш. Ето! В наше време всичко бе различно - По други пътища тогава ний сме ходили В наше време всичко бе различно - Ний други думи сме говорили... В наше време всичко бе различно. Не винаги щом по - сме стари, по - сме умни, Ала защо - веднага не разбираш - И наш’то време често си го спомняме Кога на нашата младеж ний викаме. Да! В наше време всичко бе различно - По други пътища тогава ний сме ходили В наше време всичко бе различно - Ний други думи сме говорили... В наше време всичко бе различно - Разбирам, неизбежно повторение. Но прекалено младите, оплакващи, И често казвайки: "Ей в наше време..." Ний спомняме си младостта си наша. Не! В наше време всичко бе и тъй - По тези пътища и ний сме ходили В наше време е било и тъй - И ние думи същите говорихме... В наше време е било и тъй -
© Емил Петров. Превод, 2020