Аз съм «ЯК» - изтребител. Моторът звънти. Небето е моя обител. Но този, който във мен седи, - се змята за изтребител. В последния бой «Юнкерс» бе повален - хубаво го насадих!.. Но този, който е седнал в мен, ужасно ми досади. Бях цял на решето в последния бой - механикът с труд ме оправи, но този, който е вътре - той в свредел! - пак ме застави. По аеродрума от бомбата вее смърт над размазан бетон, а стабилизаторът сякаш пее! «Мир над вашия дом!» Зад мен се задава сега «Месершмит», Ще умра - наранен, изтерзан. Но този, който е в мен навит - той пак е решил - на таран! Какво прави той - ще взривят моя тил! Не искам да стана прах... И забрани, и скорости препокрил - едва се издигам - успях! Аз водя... Кого?!. Смъртен огън зад мен... А другарят с метален стон ненадейно се килна, запя задимен: «Мир над вашия дом!» И той, който в моя череп седи, е сам - но и сам си е враг, - веднага след лупинга ме заблуди - пикиран дълбоко пак. Той залага на себе см - аз съм сломен. Ех, това е летец и мъж!.. Но ще се принуди да слуша мен - накрая - и само веднъж. Кълна се, че вече не съм негов роб - по-добре да лежа в пръстта!.. Как не чува той - пулсът ми бие в галоп: на нула е - свършва кръвта! Моторът търпи до известен предел - удари часът и за мен... Но и този, който ме беше повел, в стъклото се впи - втрещен. Убит е! Най-сетне! Летя с лекота - в последно усилие, в транс... И уви?.. Пак пикирам! За висота без него аз нямам шанс. Досадно е - сам твърде малко успях... Друг ще пробва след моя погром. Стана така, че и аз завях: «Мир над вашия дом!»
© Владимир Левчев. Превод, 1984