Само лед на земята, само лед e, цяла година, докрай, година цяла, Сякаш няма ни пролет ни лято. нещо хлъзгаво е на тази планета, Хора, падайки, удрят се в лед. Даже земята ако облетиш, Без да я и докосваш с краката, Ту един, ту друг ще падне, виж, - Само лед, само лед на земята, И ще го стъпчат с ботуши. Само лед на земята, само лед, цяла година докрай, година цяла, Сякаш няма ни пролет ни лято. нещо хлъзгаво е на тази планета, Хора падайки удрят се в лед.
© Емил Петров. Превод, 2019