Водата си във шепа пълнят От шепата си пият те - Вода, спестена, черногорци Живот - до тридесет, спестен. А беше чест те да умират Сред ножове и сред куршуми, И в гроб със себе си да тикнат От врагове - два, трима души. Щом спусък в пушка не изтрит е Стрелят от седло или коляно, И черногорци в плен не взимат - Те просто в плен не се предават А искаха до сто да стигнат, За живот жадни - век и нещо, - В край с планини, небе, обилни А със глава морета също: Шестотин хиляди са порции Вода във шепата една... Но проживяват черногорци Живота дълъг - до трийсете. С вода жени ги поменават, И в планина децата крият Докато, годни те не станат Оръжие в ръка да стискат. Надяваха безмълвно траур, Заливаха с вода огнища, И сълзи мълчаливо ляха, За да не чуе врага нищо. Почернени жени, от мъка, Като земята плодородна, - И планини след тях на въглен, изпепелени също с огън. То бе реално отмъщение - Безсмислено не се изгарят: Хора, планини-самозапалени - Като бунт и несъгласие. Пет века - като божие наказание Като мъст на сина за баща Горят планинските пожари И черногорските сърца. Царе се сменят, царедворци, Но в бой смъртта, това е чест, Не уважават черногорци От трийсет повече живели Едно раждане за мен е малко - във две страни да бях аз раснал... Жалко, Черногория не стана моята родина втора.
© Емил Петров. Превод, 2019