Зоват рогове: Скоро, скоро! И суети се свитата. Душата на ловци е проста, От волски жили свита. Ей, че при хората забава е - Два бели лебеда да паднат! И стрелите литнаха нагоре... Стрелците със очи са точни А лебедите ей така Днес срещнаха. се просто. Под слънце тя живейше - там, Де сините звезди безброй са, Където лебед може само Да стигне полет тъй висок. Ти се вдигни - крила разпервай - В трептяща гъста синева. Плъзни се по склонове божи, - В таз висина, где и занапред Ще може там да долетят Само ангели и стонове. Но той настигна я и там - И бе щастлив мига единствен, - Но може би тоз ярък миг Бе лебедовата им песен... Два сродни бели ангели Отправиха се към земята. Но навици така опасни! Както зад стена - зад храсти Ловци, следят ги там ужасни, Че щастието да е кратко. Пот от челата си избърсват, Виновните за туй падение: Молбата сетна им се сбъдна - "Ти спри се, мигновение!" Тъй пееше тоз вечен стих връх бе на лебедова песен - Щастливци, те, за час един: На долу заедно паднаха, Така останаха на седмото Най висшето небе на щастие.
© Емил Петров. Превод, 2019