Веднъж ни четоха цитатите на Мао. Отпред поставиха портрета му голям. Тогава устава ний сгазихме за малко, А другото от нашта преса знаем. Спомних си песен, спомних си стих - сякаш пошепна ми някой: “Сталин и Мао ги слушат”. И в миг стана ми ясна играта. Под закрилата на огън минометен, мълчаливо сякаш, че на лов са тичаха китайците към мене. После изясни се - цяла рота. Спомних си песен, спомних си стих - сякаш пошепна ми някой: “Сталин и Мао ги слушат”. И в миг стана ми ясна играта. А преди: Не стреляй в никой случай. По-добре да се наливам с чая. Днес пък заповед: Да не се пускат! Вий NO PASSARAN другарю Мао. Спомних си песен, спомних си стих - сякаш пошепна ми някой: “Сталин и Мао ги слушат”. И в миг стана ми ясна играта. Стрелях аз преди бегом, от кръста просто да се бавя не съм свикнал. Но преди гърмях по враг измислен а сега пък - по мишени живи. Спомних си песен, спомних си стих - сякаш пошепна ми някой: “Сталин и Мао ги слушат”. И в миг стана ми ясна играта. Падат мините и ротата напира, кой как може през водата и без брод. Но обидно е че тези миномети ний дарихме на китайския народ. Спомних си песен, спомних си стих - сякаш пошепна ми някой: “Сталин и Мао ги слушат”. И в миг стана ми ясна играта. Той великия кормчия се измъкна. Без да се замислят за това наште братя там залегнаха и «Огън!» А другата от нашта преса знаем. Спомних си песен, спомних си стих - сякаш пошепна ми някой: “Сталин и Мао ги слушат”. И в миг стана ми ясна играта.
© Емил Петров. Превод, 1999