Командирът ни води в неутрални води. И век ще изтраем, уплаха не знаем, но щом ни открият, сирените вият за нашта беда. Спасете нашите души! Ний стона в гърлото душим. Спасете нашите души, по-скоро, хора! Вълна сигнала заглуши - в ефира сушата мълчи и ужас мозъка суши, тежи умора. Аорти се пукат, ни метър напред! Там вдясно от борда, там вляво от борда, във всякоя точка прегради проточва рогатата смърт. Спасете нашите души! Ний стона в гърлото душим. Спасете нашите души, по-скоро, хора! Вълна сигнала заглуши - в ефира сушата мълчи и ужас мозъка суши, тежи умора. Тук долу сме силни, познат свят е туй! Кой луд е да мине сред страшните мини?! Без паника вредна! В брега ще се врежем! Командата чуй! Спасете нашите души! Ний стона в гърлото душим. Спасете нашите души, по-скоро, хора! Вълна сигнала заглуши - в ефира сушата мълчи и ужас мозъка суши, тежи умора. Изплуваме утре, в най-ранния час. Ще мрем във разцвета си, да бъде по-светло! Но курсът е сложен. Не можем... не можем... Помнете за нас! Спасете нашите души! Ний стона в гърлото душим. Спасете нашите души, по-скоро, хора! Вълна сигнала заглуши - в ефира сушата мълчи и ужас мозъка суши, тежи умора. Край, вече сме горе, но път - ни един! Брегът е на мерник! Издържайте нерви! Решени най-после са всички въпроси, към кея се носим и ще го взривим! Спасете нашите души! Ний стона в гърлото душим. Спасете нашите души, по-скоро, хора! Вълна сигнала заглуши - в ефира сушата мълчи и ужас мозъка суши, тежи умора.
© Живка Иванова. Превод, 2010