Всичко друго е днес! Уж е същото пак: пак са сини просторите мои, и гората е същата в зной и в сумрак, само той не пристигна след боя. Не разбирам сега кой от нас беше прав в безпокойния спор сред покоя. Аз съм здрав, но ми липсва добрият му нрав, щом разбрах, че го няма след боя. Не припяваше в такт, бе талант да мълчи и да шепне за нещо си свое, сутрин рано ме будеше - с първи лъчи, но не буди ме вчера след боя. И е пусто сега - и разбрах, че съм сам, бяхме двама - в мечта и в неволя... Сякаш огън, сред вятъра в миг разпилян, съобщи, че го няма след боя. Пролетта се усмихна, спасена от плен, и го викна надеждата моя: „Да запалим, приятел!” Но не е до мен, вчера той не пристигна след боя. Наште мъртви не ще ни оставят в беда, те на пост са пред свойта родина... Отразяват небесната бистра вода сред гората дърветата сини. Беше обща в землянката нашата площ, беше времето време за двама... А сега за един. Няма ден, няма нощ, сякаш мене след боя ме няма.
© Красимир Георгиев. Превод, 2012