Аз не обичам час с фатален изход, животът няма да ме измори. Аз не обичам времена годишни без песни весели сред дни добри. Аз не обичам наглия цинизъм, не вярвам на възторг фалшив и лек, в писмата ми не искам да наднича зад рамото ми някой чужд човек. Аз не обичам дни половинчати, прекъснат разговор, полвин неща. Аз не обичам никак в гръб стрелбата, а също в упор изстрели не ща. Аз ненавиждам клюки и интриги, ревнива сласт и почести сред зло, когато уж те галят, а не стига, и удари с желязо по стъкло. Аз не обичам угоена наглост, спирачка да откаже - по-добре! Достойна дума „чест” днес нам не трябва, зад погледа на чест лъжа се вре. Пречупени крила когато виждам, в съчувствие до тях не съм се спрял - безсилие и слабост ненавиждам. Но за Христос разпънат ми е жал. Не се обичам в страх когато тръпна, когато бият някого, с маша в душата ми когато грубо бъркат, когато плюват в моята душа. Аз не обичам показни арени, за рубла милион се сменя там. Дори да дойдат шеметни промени, аз няма да обичам този срам.
© Красимир Георгиев. Превод, 2012