Душа на обществото лошо бях и мога да ти кажа днес, че имената ми и прякора ги знаят всички в МВР. В мен влюбена бе нашта улица и гаровата махала. От мене се интересуваха но пет пари не давах аз. А свой човек бях със джебчиите, свой и със “нощните орли” и шефът в нашата милиция от мен не можеше да спи. Аз никога не съм се мъчил и без бизнес аз не съм скучал. Но някой там веднъж закучи се, случи се. Накисна ме и изгорях. Началникът там беше невежлив. На разпити привикван бях. А на въпросите приветливо и скромно отговарях аз. Не съм забъркан със покойници И своята съдба щадях. А нощно време спях спокойно и нищо не сънувах аз. Но делото не бе отложено. Присъдата е вече факт. Там - всичко по закон положено плюс пет - от прокурора дар. А адвокатът ми пледираше за моя толкоз весел нрав. Тавана прокурора искаше и според мен не беше прав. И оттогава просто заскучах и творчеството свое спрях. Защо да съм душа на общество което си е без душа.
© Емил Петров. Превод, 2003