Дълго време Троя беше обсадена и оставаше си крепост непревезета но троянци не послушаха Касандра а Троя можеше да бъде и до днеска. Без спиране безумната девица крещеше: ”Ясно виждам Троя аз във прах!” Но ясновидците тъй както очевидците През вековете са изгаряли на клада. И във ноща когато конската утроба Смъртта донесе (както трябваше - крилата). Обезумял, извика някой от тълпата? Туй всичко вещицата ни докара! Без спиране безумната девица крещеше: ”Виждам Троя паднала във прах!” Но ясновидците тъй както очевидците През вековете са изгаряли на клада. И в тази нощ, във тази смърт и суматоха когато стана туй което тя им каза Тълпата щеще да намери време за да изърши обичайната разправа. Без спиране безумната девица крещеше: ”Виждам Троя паднала във прах!” Но ясновидците тъй както очевидците През вековете са изгаряли на клада. И ето краят - неестествен но досаден Един грък влезе в нейната обител и я използва не като Касандра А като прост и ненаситен победител. Без спиране безумната девица крещеше: ”Виждам Троя паднала във прах!” Но ясновидците тъй както очевидците През вековете са изгаряли на клада.
© Емил Петров. Превод, 2008