За работа Олег се стягаше днес на портите щит да направи. Внезапно към него притича човек мърморейки нещо неясно: Ех княже, му вика, ни в клин, ни в ръкав Смъртта ще приемеш от своя коня знай! Когато се канеше той да върви с хазарите да се разправи, при него пристигнаха трима влъхви и същото те му разправят. И те тъй му викат, ни в клин, ни в ръкав, че смъртта ще приеме от своя коня значи! Бе вие кои сте, отгде се вземахте! Дружината сабите хвана. Пияни сте, я изтрезнейте сега! И спрете да плещите разни...! И да приказвате ни в клин ни в ръкав, че смъртта ще приеме от своя коня значи! Накратко главите те не отърваха. Князете шеги не обичат. И дълго дружината тъпка телата със свойте жребци породисти: Така да говорят ни в клин, ни в ръкав, че смъртта ще приеме от своя коня значи! А Олег си вършеше свойте дела, така, че там никой не мигна, и влъхвите само веднъж спомена и то саркастично подсмихнат: Така да говорят ни в клин ни в ръкав - че смъртта ще приема от коня си аз! А ето го конят - отдавна изгнил. Тук черепа само остана! Олег най - спокойно настъпи го с крак - и мигом умря той на място. Една пепелянка го клъвна оттам и ето от коня прие той смъртта. На влъхвите всички им вдигат ръце, а по-добре е да ги слушат. Княз Олег да бе ги изслушал поне, по-здрави врати би направил Та казаха правилно влъхвите там, че смъртта ще приеме от своя коня значи!
© Емил Петров. Превод, 2008