На Анатолию Гарагуле
Въжета смъкват от ръцете кожа. Веригата на котвата скрипти. Жестоко вие вятърът. Внезапно: „Човек зад борда” се понесе вик. И „Пълен назад! Стоп машини! Спускай лодките на вода! Нека кучия син да извадим, Или кучата дъщеря!” Аз съжалих - да крача съм обречен! На суша - помощ не очаквам аз. За мен тук никой няма да се стресне. „Тревога!” няма да извикат знам. Ще кажат: ”Пълен напред! Попътен вятър Ний навреме ще стигнем там.” А пък кучият син дето паднал, Да се спасява сам. И моят кораб ще ме изостави Там хората навярно са от Висш Сорт. Водачът гледа винаги напред и Не вижда никакъв човек зад борд. Аз гледам кораби оттук минават. Приветлив пристан ги очаква. То малко ли хора отпадат по главния път зад борд! В морето да ме отнесе, а там Щорм - девет бала (със парите нови) За мен ще пусне лодка капитанът И под краката ще почувствам почва. Те ще ме хванат за дрехите. Ако паднеш облечен - добре. В борда на лодката - надеждата, С мъртва хватка ще впия ръце.
От бака на кърмата плюеш чак. Надуй възли - и месец на Хавана. Но аз на палубата искам пак При върналия ме на суша - капитана. Давай пълен напред - няма пречка Аз моряци сега съм със вас. Режи кучият син, тоест мене, на парчета ме късай сега.
На борда съм - и курсът е предишни Подават ми - ръце, души, цигари. И съм уверен: ако нещо има Матросите тук пак ще ме спасят. Вярно с клатенето при тях е сложно. Вахтата в щорм е жестока. Ала човекът зад борда, Ще бъде спасен от хора. Щом празен изщрака капана. И на земята потерите спрат. Най - добрия в света - капитана Ще спусне трапа - ще сляза на бряг. Разговор аз там ще завържа, И на някого ще обясня, как когато човек е зад борда Не го оставят никога сам.
© Емил Петров. Превод, 2009