От клас във клас като по стълби нагоре ний вървим И тук работникът най - важен е сега И първо ний, естествено, ще видим - Експлоатират ни учителите нас Да живей училището ново! Учител изпуска, а ти го вдигни! децата от двата пола ще станат големи нали? В училище с науката ще спорим. Ний всичко старо тука ще сменим. Ний сивото ще махнем и ще лъснем И всичко сенчесто ще заличим Училище вдигай строителю! То е парник за детски души Учат всички тук даже учителя, все във нещо си е ученик.
© Емил Петров. Превод, 2010