Билет си имаш, место, вагон И най доброто тук на теб е дадено Във цветен рай ще видиш сън Три века кино непрекъснато е то. Назад е всичко, отминаха проверки всякакви и няма контрабанда Ти чист си като херувим, а втора класа не е висша, но приятна. Ето, че всички пророчества сбъдват се, Щастлив път! Към небето ще вървим Ах как ний искаме, как всички искаме не да умрем, а само да заспим. Земен перон. Недей унива Не викай, оглуша за наш’те вопли той Един от нас замина в рая Ще срещне бог, там има сигурно и бог. Привет тогава му предай. Забравиш ли, е - ще го преживеем. Остана време още малко. Ще полудуваме и както трябва ще умрем. Ето, че всички пророчества сбъдват се, Щастлив път! Към небето ще вървим Ах как ний искаме, как всички искаме не да умрем, а само да заспим.         Ще идат в нищото без сън - Децата, внуците и техните деца. Пази ни боже от воина, Че наш’те правнуци глупаци ли ще са? Ето, че всички пророчества сбъдват се, Щастлив път! Към небето ний вървим. Ах как ний искаме, как всички искаме не да умрем, а само да заспим.         Ще ни събуди някой тип и ще ни пусне в свят без болка и война. И няма тук ни рак, ни грип Тук наготово всичко е. Щастлив ли си? Глупак... Тъй че прощавай. Звъни звънец Щастлив път! Нека да те пази теб А там пък ако има бог - За нас спомни си и предай от нас привет.
© Емил Петров. Превод, 2011