Пътят, пътят - крачките безбройни. И не знаеш ти къде е краят. А по пътя ний вървим, но в разни сме посоки И не можем да преминем чак Усмихни ми се с поглед макар Усмихни се отсреща съм, редом Ще мина на червено - нека ме глобят Само подскажи - къде, кога. Усмивка, усмивка за кой ли е тя? Но като мене никой не я чака. Замрях, очи затворих - отворих - ти сама А аз до тебе прохода прозяпах Усмихни ми се с поглед макар Усмихни се отсреща съм, редом Ще мина на червено - нека ме глобят Само подскажи - къде, кога. И крача, и крача - кой ще ми забрани И крачките измерват пътя ми. За теб и до безкрая мога да вървя, Само някъде се отбий Усмихни ми се с поглед макар. Усмихни се отсреща съм, редом. Пътят дълъг е но той все пак ще свърши, знам Ти мини, щом аз не се реша.
© Емил Петров. Превод, 2011