Предците наши, хора - груби, прости - юмруци махали си помежду си, когато нещо кръгло и огромно прелитнало на всички за почуда А в спор, във догадки, в дебати Вина на чиниите сочат: Изтича енергия в Щатите, В устите горчиво е много. Ой, чинийката е над Флоренци Светата инквизиция е в страх - Че тя бе много смела с индулгенции, И учени на клади тя гор А в спор - във догадки, в дебати Вина на чиниите сочат: Изтича енергия в Щатите, В устите горчиво е много. То животът ни не е ни сив, ни скучен чак Но изобщо не ни радва той сега. Кой чинийките бил зърнал над Америка Кой видял пък две чинии и у нас А в спор - във догадки, в дебати Вина на чиниите сочат Изтича енергия в Щатите, В устите горчиво е много
© Емил Петров. Превод, 2011