Някъде на езеро, Със един булдозер нов, Цял в комбинезон и прах Бачкащ от мрак до зори. За коз спатиите брои и вади от пръстта пари. Роднини или братя там - Съдружници - търсачи са. Със общи разходи и цел И за добре или за зле Но графиците и планът Отделни - не, а общи са Местните така говорят Тука златото е много И попаднеш ли на жила - Ланци, златни зъби - имаш! Една сутрин беше туй. Гонехме ний махмурлук И със замаени глави Поведе ни пиян един. Булдозера се спря в скала Бе тон и половина тя. И като видя това Той изохка просто там. Тихо искаше, но как? Нещо „мама” спомена Викна туй е срамота Светнаха юмруци там. Местните така говорят Тука златото е много И попаднеш ли на жила - Ланци, златни зъби - имаш! Но щом Началството заспори - Бързо всичко се изпорти Ти младеж си май Кортес? След час всички легнаха, със разбити челюсти и натъртени съвсем.
© Емил Петров. Превод, 2012