Короната се пръсна на парчета. Ни трон нито държава има вече. Закона и живота тука гледаш вървят на зле! И ние сякаш в дупка сврени Като апаши заловени, А кръвта ни и позора са на две. И не разбираме ний никак с кого да скъсаш, кой е читав. Кой е за нас, от кой да бягаш? Как правилния път да хванеш? Не знаеш ти. Духът къде е? А честта? Къде срамът? Кои са свои, кои чужди? Как ли стигнахме дотука Ще плюеме ли на Русия? Позор - за който е спокоен И кой съмнение го гложди Ще може или не ще може Да убива. Сигнал! И като вълк на стадо Като орел на мърша прясна. Да викнем гарваните само На пир сега. Ей, де е ваш’та стара твърдост? Къде е ваш’та стара гордост? Да почиваш днес е подлост! Пищова в твърдата ръка стои. Край. На всичко Край. Всичко е разбито вече За нас остана малко нещо - В чело да стреляш или във врага
© Емил Петров. Превод, 2012