Тя на двора, той от двора, - Туй е тяхната любов. А всяка сутрин той работи, От сутринта работи той. И никой не я знаеше Той мислеше - пропаднала. А той по нея страдаше с идеята натрапчива. Полковник бе баща и, пожарникар баща му. Той не и беше равен Но, дръзък и нахален. Романа стана ей така, Романа почна странно: Той четвъртинка сложи там - тя не я поиска само... А черен дим вървеше там, димеше все нагоре. И тъй добре им беше та Закле се във любов той. Високи кленове растяха Като камбанарии. Вървяха хора там, вървяха По пътища различни Нещата странни са у нас - В Русия дето стават. А как пък му отвърна тя - не можеш да повярваш... А после тъмно дело бе, а после дело яко. Места по - тайни търсеше, места уютни само. И ако беше наш’та власт за всички ни понятна, щастлива щеше да е тя, а днес - живот окаян.
© Емил Петров. Превод, 2012