От досада стискам зъби: Все тъй ми върви на мен. Гдето съм - живота пърха. Где ме няма - той е в ред. После - друго - всеки ден аз вече чувам злобен глас: „Ти къде си - сенки само, къде не си - там чудеса”. Само чакаш и преследваш. Лъжеш, плаши те провал. Смееш се по-малко, вече отвикваш ти да пееш чак! И топят се твойте сили - сам навред ги разпиляваш. Гдето ти си - там не тичат, где те няма, там - летят. Вярвам в крясък, вой и лай аз, но обичайки другари, не спирам врагове да дразня, а сам от себе си аз бягам. Живея без да чакам чудо. Подпухват жилите от срам, И искам всеки път оттука да избягам нейде там. Да изпия, да похарча всичко аз, Гол пред всичките да се покажа - все безцелно е и празно чак. А живота някъде е славен! С късмет бях, всичко се редеше, И взел си ризи и бельо Аз хоп и там. Но в миг понечих Назад отгдето бях дошел.
© Емил Петров. Превод, 2013